Tisztelt Érdeklődő! / Dear Visitor!


A Magicom Kft. és az Observans Képzési Szolgáltató Kft., mint a képzés, a humánerőforrás-fejlesztés, az aktív tanulás iránt elkötelezett szervezetek tudásuk és tapasztalataik ötvözésével létrehozták az e-Scola Képzési Rendszert. / MagiCom Ltd. and Observans Training Service Provider Ltd., as companies committed towards training, human resources development and active learning, have created the e-Scola Training Service by combining their knowledge and experience.

Az e-Scola Képzési Rendszert mutatja be honlapunk. Információkat kap az általunk alkalmazott e-learning eszközökről, tartalomfejlesztési megközelítésünkről, a rendszer módszertani alapjairól, a rendszer keretei között elérhető szolgáltatásokról. / This website introduces e-Scola Training Service. Visitors receive information about the e-learning tools we use, our approaches on content development, basics of methods, and the available services provided by the frame of the system.

Az e-Scola Képzési Rendszer keretéül szolgál annak a felnőttképzési, tartalomfejlesztési, infokommunikációs tudásnak, amelynek birtokában a szervezeti tanulási folyamatok tervezése, megvalósítása új alapokra helyezhető. / The e-Scola Training Service serves as a framework for knowledge related to adult education, content development and info-communication, and with the help of which, the planning and realization of organizational learning processes can be placed to a new level.

Hiszünk abban, hogy hatékony tanulás elképzelhetetlen a tanulási motiváció, a tanulási kedv felébresztése nélkül. Tudjuk, hogy a szervezetek tanulási folyamataiban a szervezeti tudásnak kell teret adni. / We believe that effective learning is not possible without motivation and raising the spirit for learning. We also understand that organizational knowledge should be focused on within the learning processes of organizations.

Ismerjük azokat a módszereket, eljárásokat, eszközöket, amelyek az aktív irányított tanulási folyamatok megvalósításához felhasználhatók, és a lehetőségekhez képest mérhetővé teszik a képzés hatékonyságát. Mindezt hitelesíti a két szervezet eddigi tevékenysége. Ismerje meg az e-Scola Képzési Rendszert! / We understand the methods, ways and tools that are applicable for the realization of active directed learning processes, and which increase the effectiveness of the training as much as possible. Activities carried out by the two companies also confirm this. Discover the e-Scola Training Service!

Járja be velünk azt a tanulási utat, amely elvezet a szervezeti tudás megosztásának egyszerű, költséghatékony és a képzésben résztvevők számára is izgalmas formáinak magabiztos alkalmazásához. / Join us on a journey to learn about how to apply confidently the sharing of organizational knowledge in a simple and cost effective way that is at the same time exciting for those who participate in the training.

Ha sikerült felkelteni érdeklődését, szívesen látjuk rendszeresen megszervezett díjmentes képzéseinken! / Should you be interested, you are welcome to participate at our frequently organized trainings, free of charge! 

Az e-Scola Képzési Rendszer fejlesztő cégeinek nevében / On behalf of the developers of the e-Scola Training Service

btamas_sm Bertalan gazsi_kep Gazsi
Bertalan Tamás Gasparetz András        
ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató
Observans Kft. MagiCom Kft.
Observans_logo_sm Observans mc_sm Magicom
Last modified: Wednesday, 27 August 2014, 12:57 PM